Üzleti ügyfeleknek

Vállalkozások, állami szervek, egyesületek, alapítványok számára akadálymentesítési szaktanácsadás

akadálymentesítési, honlap készítési szolgáltatások

AKADÁLYMENTESÍTÉS PÁLYÁZATOKNÁL Pályázatokhoz rehabilitációs környezettervezői szakértői nyilatkozat és vélemény készítése

REHABILITÁCIÓS KÖRNYEZETTERVEZŐ SZAKÉRTŐI SZAKTANÁCSADÁS, MŰSZAKI VEZETÉS,SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY KÉSZÍTÉSE

Az 1998. évi XXVI. törvény értelmében biztosítani kell a fogyatékossággal élő személyek számára a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést.

Közszolgáltatás

 – Bárki által igénybe vehetőek (egészségügy, hivatalok, tömegközlekedés, igazságszolgáltatás,)

 – Nyújthatja: állam, önkormányzat, természetes-, jogi személy

Mindenki számára:

biztonságos 

érzékelhető          

értelmezhető     

kényelmes

Felhasználók lehetnek:

 • fogyatékossággal élők,
 • idősek,
 • kismamák, 
 • babkocsit tolók,
 • betegek, 
 • ép de különböző testalkatú emberek

Európai Uniós pályázatoknál többletpontszám szerezhető akadálymentesítés esetén.

A pályázatokban szereplő horizontális elvárások

 • esélyegyenlőség,
 • fenntarthatóság

Ezt hivatott biztosítani a fizikai, infokommunikációs és webes környezet akadálymentesítése.

Adott projekt akadálymentesítésének előzetes egyeztetése online, a helyszínen, vagy irodámban. Első egyeztetés díjmentes.

Az árajánlat tartalmazza a felmérés, konzultációk, helyszínre utazás, és a szakértői vélemény, valamint nyilatkozat elkészítésének díját.

 • oktatási, egészségügyi intézmények,
 • foglalkoztatást biztosítók,
 • pénzintézetek,
 • kulturális, közösségi és sportlétesítmények,
 • hivatalok,
 • szakemberek, építészek,
 • vállalkozások
 • helyszíni felmérés
 • építészeti tervek vizsgálata és véleményezése, szakértői vélemény megküldése építésznek
 • rehabilitációs környezettervezői szakértői nyilatkozat elkészítése pályázatokhoz

AKADÁLYMENTES MUNKAKÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA Pályázatokhoz rehabilitációs környezettervezői szakértői nyilatkozat és vélemény készítése, akadálymentesítési műszaki vezetés és tanácsadás

HONLAPKÉSZÍTÉS, ONLINE MARKETING TANÁCSADÁS Wordpressz alapú responzív és akadálymentes honlapok készítése, auditálása, online marketing tanácsadás.

A WHO meghatározása szerint „a fogyatékosság a normális emberi léthez szükséges tevékenységek
végrehajtásának akadályozottsága vagy képtelensége”.

A jogszabályok szerint
fogyatékossággal élő az, aki testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, autista, megismerés és
viselkedésfejlődési rendellenességű.

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló . 1998. évi
XXVI. törvény
15. § (1) A fogyatékos személy lehetőség szerint integrált, ennek hiányában védett foglalkoztatásra
jogosult.
(2) A foglalkoztatást biztosító munkáltató köteles biztosítani a munkavégzéshez szükséges mértékben
a munkahelyi környezet, így különösen a munkaeszközök, berendezések megfelelő átalakítását. Az
átalakítással kapcsolatos költségek fedezésére a központi költségvetésből támogatás igényelhető.

(3)25 A munkáltató a fogyatékos személy munkához jutásának elősegítése érdekében – a felvételi
eljárás során – köteles biztosítani az egyenlő eséllyel hozzáférhető környezetet.
(4)26 A munkáltatót a (3) bekezdésben foglalt kötelezettség abban az esetben terheli, amennyiben
a) a megüresedett álláshelyet nyilvánosan meghirdette,
b) az álláshelyre a fogyatékos személy oly módon jelentkezett, hogy jelezte a
meghallgatáshoz szükséges speciális igényeit, és
c) azok biztosítása a munkáltató számára nem jelent aránytalanul nagy terhet. Aránytalanul
nagy tehernek minősül az, ha a kötelezettség teljesítése a munkáltató működését
ellehetetleníti.
16. § Ha a fogyatékos személy foglalkoztatása az integrált foglalkoztatás keretében nem
megvalósítható, úgy számára a munkához való jogát lehetőség szerint biztosítani kell. A megváltozott
munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató akkreditált munkáltatókat és a szociális
foglalkoztatást végző foglalkoztatókat a központi költségvetés – jogszabályban meghatározottak
szerint – támogatásban részesíti.

Lehet:

 • Fizikai – lépcsők, korlátok, lift, akadálymentes WC, vezetősáv stb. kialakítása
 • Infokommunikációs – megfelelő, értelmezhető írott információk, jelnyelvi tolmácsolás, számítástechnikai és IT környezet adaptálása stb.

Egyénre szabottan, vagy csoportos munkavégzéshez is kérhető a munkavállalók igényeihez adaptált munkahelyi környezet akadálymentesítésére vonatkozó szakvélemény.

Az érvényes jogi szabályozás alapján szoftverek és honlapok tekintetében is biztosítani kell az akadálymentes kommunikációt.

A webes tartalmak fejlesztésével foglalkozó W3C nemzetközi szervezet által kidolgozott W3C WCAG 2.0 szabvány (ISO/IEC 40500:2012) 

alkalmazandó a weboldalak elkészítésekor. Itt megkülönböztetünk A, AA, AAA minősítésű oldalakat. 

Sok esetben az online marketing megvalósítása és a honlap akadálymentesítése között átfedések vannak. SEO és online marketingre vonatkozóan is tanácsadás kérhető, ennek elszámolása óradíjban történik.

4. §. Az információ egyenlő eséllyel hozzáférhető akkor, ha az mindenki, különösen a mozgási, látási, hallási, mentális és kommunikációs funkciókban sérült emberek számára kiszámítható, értelmezhető és érzékelhető, az ahhoz való hozzájutás pedig az igénybe vevő számára akadálymentes.

A jogszabály a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést írja elő. Ennek megfelelően minden állami, önkormányzati és közfinanszírozásban részesülő intézmény honlapjának akadálymentesnek kell lennie. Mindez azokra is vonatkoztatva, akik közszolgáltatást nem csak állami szereplőként  végeznek, hanem minden olyan magánszereplőre is aki ügyfélszolgálatot működtet.

Pályázati forrásból megvalósuló weboldalak tekintetében rehabilitációs környezettervező szakértői vélemény és  nyilatkozat kiadása kérhető. Ezt a honlap akadálymentességi szempontból történő átvizsgálása előzi meg. 

A honlap akadálymentességének ellenőrzése különböző szoftverekkel történik.

Fent megjelölt munkák elvégzésének folyamata: 

 • konzultáció
 • árajánlat elkészítése és elfogadása,
 • megrendelés,
 • szerződéskötés,
 • elkészült munka elszámolása, annak átvétele megrendelő részéről,
 • teljesítési igazolás, majd számla kiállítása.

Oldal tetejére