Acces4you társadalmilag felelős vállalkozás

Európai tanúsító védjegy az akadálymentes épületekről

Az Acces4you International Kft. 2019-ben társadalmi célú startup vállalkozásként jött létre. Célja, hogy az épített környezet akadálymentesítésének fejlődéséhez hozzájáruljon, és ezzel elősegítse a speciális igényű emberek – mozgás-, látás-, hallássérült, kognitív képességzavarokkal küzdők, valamint idősek, babakocsival közlekedők- mind szélesebb körű részvételét a társadalmi életben.

Feladatának tekinti az akadálymentesség előmozdítását azáltal, hogy a szervezeteket hiteles és részletes, akadálymentességről szóló információ szolgáltatására, és az akadálymentesség fejlesztésére ösztönzi.

Ennek érdekében egy, az Európai Unióban is levédett tanúsítványt és védjegyet állít ki, az épületek akadálymentességéről.

arrows-2899885_1280

A védjegyről

Az Acces4you International Kft. 2019-ben társadalmi célú startup vállalkozásként jött létre. Célja, hogy az épített környezet akadálymentesítésének fejlődéséhez hozzájáruljon, és ezzel elősegítse a speciális igényű emberek – mozgás-, látás-, hallássérült, kognitív képességzavarokkal küzdők, valamint idősek, babakocsival közlekedők- mind szélesebb körű részvételét a társadalmi életben.

Feladatának tekinti az akadálymentesség előmozdítását azáltal, hogy a szervezeteket hiteles és részletes, akadálymentességről szóló információ szolgáltatására, és az akadálymentesség fejlesztésére ösztönzi.

Ennek érdekében egy, az Európai Unióban is levédett tanúsítványt és védjegyet állít ki, az épületek akadálymentességéről.

Nyilvánosság, közzététel

A tanúsító védjegy elnyerését követően az erről, és az épületről/településről szóló információkat az Access4you saját digitális csatornáin, honlapján és mobil applikációján keresztül közzéteszi. Itt megtalálható egy helyszín profil, az akadálymentességre vonatkozó információkkal.

City minősítés

Access4you City minősítés a település és a mindennapi élet helyszíneinek élhetőségéről ad információt, ezzel is ösztönözve a település felelős vezetőit az akadálymentesítés fejlesztésére, ennek gazdasági és társadalmi előnyeit hangsúlyozva. Egy város, vagy kistelepülés épületeinek akadálymentessége, a fenntartható társadalmi modell pozitív kommunikációja.

A települések minősítési rendszerében a lakosságszámtól függő minimum értékek kerülnek meghatározásra, mely arra vonatkozik, hogy az ott működő közszolgáltatók és vállalkozások közül, szám szerint minimálisan hány akadálymentes épületnek kell lennie. Így például egy 10-100 ezer fő közötti lélekszámú településen akadálymentesnek kell lennie két szálláshelynek, három vendéglátóegységnek, öt üzletnek, öt munkahelynek, három kulturális létesítménynek, kettő sportlétesítménynek, kettő egészségügyi intézménynek, kettő ügyintézésre szolgáló helyiségnek, három oktatási létesítménynek. Az épületek felmérése egy 550 elemes szempontrendszer szerint történik, megfelelőség esetén, egy tanúsítvány kerül kiállításra, és a település jogosulttá válik az Acces4you City minősítés használatára. Mindez hitelesen bizonyítja, hogy a megjelölt csoportok számára akadálymentesek ezek a helyszínek.

Az Acces4you partnerei

Annak érdekében, hogy a tanúsítvány és védjegy kiállításának folyamata szakmailag megalapozott legyen az Acces4you kapcsolatot tart fenn, valamint együttműködik rehabilitációs szakmérnökökkel, és rehabilitációs környezettervező szakértőkkel, így velem is, ezen kívül más akadályozottsággal élőket képviselő szervezetekkel. Kiemelkedő munkájukat bizonyítja, hogy partnerei között olyan szervezetek is megtalálhatók többek között, mint a TÖOSZGRAPHISOFT, Salva Vita Alapítvány.

Rehabilitációs környezettervező szakértőként 16 éve tevékenykedem az akadálymentesítés és rehabilitáció területén. A hosszú évek alatt szerzett tapasztalataim azt mutatják, hogy a jogi normák által kikényszeríteni kívánt akadálymentesítés kevés eredményt hozott, és csak részben érte el célját. Azért vállaltam az Acces4you-val történő partneri együttműködést, mert az általuk felmutatható eredményekből, a tanúsítványt megszerzők számából kitűnik, hogy ez az Európai Unióban is levédett tanúsítvány és védjegy olyan pozitív ösztönzőrendszert képvisel, mely önkéntességen alapul, és elősegíti a társadalmi szolidaritást. Ezáltal ennek a rendszernek a résztvevői munkájukkal, élhetőbb és hozzáférhetőbb környezet kialakításának és az egyenlő esélyek megteremtésének feltételein együttesen dolgoznak.

Kommunikáció

Az Acces4you nem csak saját felületein, hanem médiapartnereinek bevonásával is közli a nyilvánossággal a tanúsítvány megszerzéséről szóló információkat, továbbá ügyfelei számára biztosít minden arculati elemet, ami a védjegy kommunikációját segíti.

Tanúsítvány igénylése

Védjegyet vagy tanúsítást az alábbi elérhetőségeken kérhet

Éljen a konzultáció lehetőségével, minden kötelezettség nélkül. Kérjen tájékoztatást az alábbi elérhetőségeken!