Kötelező a közszférabeli szervezetek honlapjainak akadálymentesítése

A 2018. évi LXXV. törvény a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről kimondja, hogy a weboldalakat úgy kell kialakítani, és azokat folyamatosan működtetni, hogy a felhasználók számára akadálymentesen érzékelhető, kezelhető, érthető, és működése stabil  legyen.

A Törvényben foglaltak az (EU) 2016/2102 irányelv közös akadálymentesítési követelményeinek megfelelőek.

30/2019. (IX. 4.) ITM rendelet értelmében, akadálymentesítési nyilatkozatot kell feltenni a közszférabeli szervezetek honlapjaira és mobilalkalmazásaira. Ennek tartalmaznia kell a nyilatkozat készítéséért felelős szervezeti egység vezetőjének hivatalos jóváhagyását.

A nyilatkozatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

  • a honlap részeinek leírását, amelyek nem akadálymentesek, és ennek indoklását,
  • egy visszajelzési eljárás leírását, és az elérhetőséget, 
  • az akadálymentesítési követelmények megsértésére vonatkozó eljárás igénybevételére mutató internetes elérhetőség címét.

Végrehajtásának ellenőrzését kérelemre, vagy hivatalból a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség végzi.

Az ellenőrző szervezet három évente jelentést tesz az Európai Bizottságnak a követelmények teljesítéséről.

Határidők:

a) 2018. szeptember 23. előtt közzé nem tett honlapja esetében 2019. szeptember 23-tól,

b) az a) pont alá nem tartozó honlapja esetében 2020. szeptember 23-tól,

c) mobilalkalmazás esetében 2021. június 23-tól.

A közszférabeli honlapok és mobilalkalmazások WCAG 2.1 szabvány alapján AA szintű akadálymentessége kötelező érvényű.