Az érintett személyek vagy hozzátartozóik információkat kérhetnek a rehabilitációjukat érintő jogszabályok, támogatások, szolgáltatások, az egyenlő esélyű hozzáférés, és akadálymentesítés tekintetében. 

Részletes információk erről, a rehabilitációs szaktanácsadás menüpontban.

Lakás akadálymentesítés esetén előzetes műszaki felmérésre, szaktanácsadásra van lehetősége, melyet elérhetőségeimen igényelhet.

Ez magában foglalja  egyrészt a szükséges építészeti átalakításokat, másrészt az állapotnak megfelelő és szükséges gyógyászati segédeszközök használatát, melyek segítségével akadálymentessé tehető a környezet.

Díjának megállapítása, egyedi árajánlat alapján történik.

Lakás akadálymentesítési támogatás

Lakás építés, és átalakítás esetén akadálymentesítési támogatás igénybevételének legfontosabb feltételei az alábbiak:

támogatás mozgássérültek részére

A támogatás, a mozgásukban akadályozottak használatára tervezett és a hatályban lévő építési előírások szerint megépített lakások rendeltetésszerű használatához szükséges többletköltségek finanszírozására szolgál. Akadálymentesítési támogatás igényelhető:

Akadálymentes új lakás építéséhez vagy vásárlásához, ha az építtető vagy a vásárló, illetve az építtetővel vagy a vásárlóval együtt költöző – a Ptk. szerinti – közeli hozzátartozó vagy élettárs a mozgáskorlátozott személy,
meglévő lakáson, lakóépületen végzett akadálymentesítéshez, ha a lakás tulajdonosa, vagy az önkormányzati lakásra határozatlan idejű bérleti jogviszonnyal rendelkező személy, vagy vele közös háztartásban élő – a Ptk. szerinti – közeli hozzátartozó, vagy élettársa a mozgáskorlátozott személy. A támogatás összege személyenként legfeljebb 300 ezer forint lehet.


Amennyiben a támogatást igénylő a lakásnak, lakóépületnek nem tulajdonosa, az akadálymentesítési munkák elvégzéséhez a lakás, lakóépület tulajdonosának magánokiratba foglalt írásbeli hozzájárulása szükséges, amit a hitelintézet részére a támogatási kérelemmel egyidejűleg kell benyújtani. Új, akadálymentes lakás megvásárlása esetén a támogatás az adásvételi szerződésében szereplő vételár megfizetéséhez igényelhető, ezért mindenképpen szükséges az adásvételi szerződésben az akadálymentesítési támogatás megnevezését és annak igényelt összegét is feltüntetni. Új lakás vásárlása esetén az eladó az igénylőnek nem lehet közeli hozzátartozója vagy élettársa.

A mozgásszervi fogyatékosságot, illetve súlyos mozgáskorlátozottságot a következő módon kell igazolni a támogatásra irányuló kérelem benyújtásakor:

a) a 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés a) pont aa)-ac) alpontja szerinti iratokkal,

b) a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti, a súlyos fogyatékosság minősítését tartalmazó szakvéleménnyel, szakhatósági állásfoglalással, határozattal arról, hogy az igénylő mozgásszervi fogyatékos vagy súlyos mozgáskorlátozott.

Ha a súlyos mozgáskorlátozottság igazolása céljából szükséges (8) bekezdés szerinti iratok nem állnak rendelkezésre, a súlyos mozgáskorlátozottság 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet szerinti előzetes vizsgálatát – a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedőképességének minősítését elősegítő, rendelkezésre álló orvosi dokumentáció és egyéb iratok benyújtásával – a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál lehet kezdeményezni.

A járási hivatal a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül az iratok megküldésével megkeresi az első fokú rehabilitációs szakértői szervet a közlekedőképesség minősítése érdekében.

A közlekedőképesség vizsgálatára egyebekben a 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni.

Akadálymentesítési munkák a következők

 • – lépcsőt helyettesítő feljáró, rámpa kialakítása,
 • – elektromosan távirányítható nyílászárók, nyitó berendezések, távnyitó szerkezetek beépítése,
 • – kaputelefon beszerelése,
 • – korlátok, kapaszkodók beépítése, felszerelése,
 • – ajtó kiszélesítése, küszöbök megszüntetése, padlóburkolat csúszásmentesítése, járda kialakítása,
 • – beépített bútorok áthelyezése, különleges elhelyezése, kialakítása,
 • – felvonó, lépcsőjáró emelőszerkezet létesítése,
 • – elektromos szerelvények, aljzatok, kapcsolók áthelyezése,
 • – különleges fürdőszobai és konyhai berendezések elhelyezése, átalakítása, áthelyezése, kialakítása, csaptelepek, szerelvények, eszközök felszerelése, kialakítása a fogyatékosság jellege által indokolt módon és mértékben,
 • – higiéniai helyiségek kialakítása és átalakítása, méreteinek növelése, kádak, zuhanytálcák kiegészítő berendezésekkel történő kiváltása,
 • – lakás komfortfokozatának növelése céljából gáz, illetve egyéb, szilárd tüzelőanyag mozgatását nem igénylő közmű bevezetése, illetve belső hálózatának kialakítása, központosított fűtés kialakítása vagy cseréje, beleértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is. Az akadálymentesítési munka része a munkákhoz közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka is, az akadálymentesítés közvetlen költségeinek legfeljebb 40%-áig.

A támogatás igénylésének határideje

A támogatásra való jogosultság megállapítását legkésőbb:

 • Új lakás építése esetén a használatbavételi engedély kiadását, a használatbavétel tudomásulvételét vagy a felépítés megtörténtének hatósági bizonyítvánnyal való tanúsítását megelőzően,
  új lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötésétől számított 120 napon belül lehet kérni a hitelintézettől.
 • Az akadálymentesítési támogatás a korábbi akadálymentesítési támogatás igénybevételéről szóló szerződés megkötésétől számított 10 év elteltével ismételten igényelhető.
 • Használt lakás esetén bármikor ha a feltételek fennállnak.

Az akadálymentesítési támogatás a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/lakastamogatas linken található hitelintézeteknél és takarékszövetkezeteknél igényelhetők.

További információ kérhető a Nemzetgazdasági Minisztériummal és a Magyar Államkincstárral kötött megállapodás alapján lakáscélú támogatások, támogatott lakáshitelek folyósítására szerződött hitelintézetektől, melyeket az alábbi linken talál meg

Hitelintézetek >>

A támogatási kérelemhez az akadálymentesítési munkák műszaki leírását, valamint azok építési költségét tartalmazó költségvetést mellékelni kell.

Fent megjelölt munkák elvégzésének folyamata: 

 • konzultáció
 • árajánlat elkészítése és elfogadása,
 • megrendelés,
 • szerződéskötés,
 • elkészült munka elszámolása, annak átvétele megrendelő részéről,
 • teljesítési igazolás, majd számla kiállítása.

Oldal tetejére